Upload
1,548

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

66DoctorGordon .

Adolfas Hitleris

2,422 views 7 months ago
Adolfas Hitleris (vok. Adolf Hitler, slapyvardis Vilkas, 1889 m. balandžio 20 d. -- 1945 m. balandžio 30 d.) -- buvo austrų kilmės vokiečių politikas ir Vokietijos Nacional-Socialistų Darbininkų Partijos, dar gerai žinomos sutrumpintu pavadinimu -- Nacių, partijos vadas (fiureris -- vok. Führer). 1933--1945 -- Vokietijos kancleris. Po Paulo von Hindenburgo mirties 1934 metais iki 1945 metų Vokietijos nacionalinis lyderis (fiureris ir reichskancleris).

Vokietijai pralaimėjus Pirmąjį pasaulinį karą ir įsigaliojus vadinamajam Versalio diktatui, šalis buvo ekonomiškai ir politiškai parbloškta ant kelių, o pati visuomenė ritosi vis didesnės degradacijos link. Ideologiškai ir morališkai bankrutavę politikieriai, tiek „nacionalistai", tiek ir socialdemokratai, Vokietiją atidavę internacionalinio kapitalo ir Volstryto valiai, visi „nuosaikieji" tautą pardavė lengvesnio asmeninio gyvenimo vardan. Tačiau bekompromisinis radikalas Hitleris, suvokęs esminę problemą -- finansinio kapitalo internacionalui pavaldžią plutokratinę santvarką ir ją grindusios pasaulėžiūros netikėliškumą, nepaisant visų sunkumų ir išbandymų savo politinio darbo ir kovos kelyje, su savo sukurta ir vadovauta Vokietijos Nacional-Socialistų Darbininkų Partiją (vok. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei -- NSDAP), po daugiau kaip 10 metų trukusios politinės kovos prieš Veimaro ir Versalio sistemą, padarė tai, ko nei galėjo, nei iš tiesų norėjo padaryti kiti -- sutraukė Antantės imperialistų Vokietiją sukausčiusias grandines... Show less
Read more

Hitlerinėje Lietuvoje Play

Lietuvos generalinė sritis (arba Lietuvos sritis, Lietuvos generalinė apygarda, vok. Generalbezirk Litauen) -- vokiečių valdžios sudarytas administracinis-teritorinis vienetas veikias Ostlande 1941--1944 m.
Generaliniu komisaru paskirtas Theodor Adrian von Renteln, komisariatas buvo Kaune, jį sudarė politikos (vok. Politik, virš. Carl Nabersberg), vidaus reikalų (vok. Zentralverwaltung, virš. Sohns), ūkio (vok. Wirtschaft, virš. Rudolf Pense) ir technikos (vok. Technik, virš. Georg von Ebner, vėliau Früh) skyriai, iš viso dirbo virš 370 valdininkų. Apskritis valdė apygardų komisarai...
1944 m. liepos mėn. Vokietijos kariuomenei pradėjus trauktis iš Lietuvos generalinė apygarda nustojo egzistuoti...
Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to