Upload

เพชรรัตนาลัย: พสุธากันแสง

by buaravong • 6,651 views

บทร้อง ชาลี อินทรวิจิตร ดนตรี สถาพร นิยมทอง ทำนอง พสุธากันแสง (ธรณีร้องไห้ ๒ ชั้น) ขับร้อง สุทธิราช วงศ์เทวัญ (กุ้ง) เหมือนตะวันแรงกล้า ลาห้วงหาว ขาดเดือนไร้ดาววับวาวอาลัย เหมือนมีเงามืด...

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to